...

Het gaat hier meer bepaald over fluoxetine, een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) die vaak wordt gebruikt in geneesmiddelen tegen depressie. Die stof regelt de serotoninespiegel maar heeft ook een negatief effect: ze leidt tot opslag van vetten en ontsteking van de lever. Deze nieuwe studie toont nu ook aan dat fluoxetine van moeder op kind kan overgaan. Volgens de hoofdauteur van de studie, prof. Alison Holloway, maakt die conclusie het mogelijk om toekomstige ouders te waarschuwen, en vooral om de kinderen te identificeren die een hoog risico lopen op obesitas en diabetes. De onderliggende biologische mechanismen van dat ongunstig effect moeten worden uitgeklaard om behandelingsstrategieën te kunnen ontwikkelen waarmee vrouwen die antidepressiva nodig hebben, kunnen worden behandeld zonder dat ze het risico lopen om hun baby schade toe te brengen. We mogen immers niet voorbijgaan aan het negatieve effect van depressie zelf op de gezondheid van de moeder en van de zuigeling. (referentie: persbericht van de McMaster University, 21 juni 2014)