...

Experts van de Harvard Medical School onderzochten de gevolgen van die waarschuwing van geneesmiddelenbewaking bij 2,5 miljoen adolescenten en jonge volwassenen tussen 2000 en 2010. Zoals te verwachten, werd een sterke daling van het aantal voorschriften voor antidepressiva aan jongeren opgetekend: - 31% in een jaar bij adolescenten, - 24% bij jonge volwassenen en - 14% bij volwassenen. In het tweede jaar na de mediatisering veroorzaakte de daling van de voorschriften echter onverwacht een forse stijging van de zelfmoordpogingen met psychotrope geneesmiddelen van adolescenten (+ 22%) en jonge volwassenen (+ 34%). Volgens de auteurs van de studie dragen de media en volksgezondheidsautoriteiten een grote verantwoordelijkheid, aangezien ze hun aandacht hebben gericht op een relatief laag risico - zelfmoordgedachten zouden slechts bij ongeveer 1% van de behandelde patiënten voorkomen - in vergelijking met de voordelen van deze antidepressiva die elke dag levens redden. Volgens hen komt het er vooral op aan beter te communiceren over de risico's die zich bij het al dan niet nemen van deze geneesmiddelen kunnen voordoen. (referentie: British Medical Journal, 18 juni 2014, doi : 10.1136/bmj.g3596)