...

Dit onderzoek werd tussen 2005 en 2009 uitgevoerd bij 3.406 vrouwen ouder dan 40 jaar. Met de gebruikte databank konden de onderzoekers evenwel niet nagaan of een bepaalde generatie anticonceptiepillen meer betrokken zou zijn dan een andere. Ook al is dit de tweede studie die een verband vaststelt tussen pilgebruik en de ontwikkeling van glaucoom, na de Nurses Health Study uit 2011 gebaseerd op cohortonderzoek bij meer dan 75.000 verpleegsters die gedurende 25 jaar werden gevolgd, toch kon geen oorzakelijk verband worden aangetoond. Prof. Lin wijst evenwel op een ontdekking bij diermodellen. "Door pilgebruik verdwijnen de cyclische schommelingen in het oestrogeengehalte, en dat hormoon zou een beschermende rol spelen voor het netvlies." In afwachting van vervolgonderzoek raden de auteurs oogartsen aan om de eerste tekenen van glaucoom bij hun patiënten die langer dan drie jaar de pil gebruiken van dichtbij te volgen. (referentie: communiqué van de American Academy of Ophtalmology, 18 november 2013)