...

Vroedvrouwen mogen een beperkte lijst ven geneesmiddelen voorschrijven - om daarvoor een erkenning te verkrijgen moeten ze bepaalde opleidingsonderdelen hebben gevolgd. Dat is zo sinds begin 2014 (KB van 15 december 2013).De oorspronkelijke lijst dateert van 2007 en was op het moment van het KB uit 2013 eigenlijk al verouderd. Daarom stelde de Federale Raad van Vroedvrouwen een geactualiseerde lijst op. Die vormde de basis voor het recente KB. Vroedvrouwen kunnen nu bijvoorbeeld ook een griepvaccin toedienen tijdens de zwangerschap, mogen voortaan zwangere vrouwen met refluxklachten ranitidine en omeprazol voorschrijven, kunnen GBS-positieve moeders tijdens de bevalling (in het ziekenhuis) penicilline G of amoxicilline voorschrijven om besmetting van de neonatus te voorkomen, en nog een aantal dingen meer.Over de lijst van de Federale Raad van Vroedvrouwen werd voorafgaand ook advies gevraagd aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Die keurde de meeste zaken goed. Maar soms leek het advies van de raad van vroedvrouwen te hoog gegrepen.Zo ging de KAGB er niet mee akkoord dat vroedvrouwen ook buiten het postpartum oestrogene progestativa konden voorschrijven, dat ze systemische antibiotica zouden mogen toedienen bij infecties van de borst, of domperidon en metoclopramide zouden mogen geven om de lactatie te stimuleren. Het nieuwe KB blijkt dit advies te hebben gevolgd.Ook werden op aanraden van de KAGB hydrocortison (tegen anafylactische shock) en betamethason (dreigende vroegtijdige bevalling) uit de urgentietas van de vroedvrouw geweerd. Maar fysiologisch serum en plasma expander (telkens 1 l) mogen tegen het advies van de KAGB wel in de urgentietas blijven zittten.De lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen mogen voorschrijven en de voorwaarden voor de erkenning vindt u op de website van het Riziv. Het KAGB-advies vind u op www.academiegeneeskunde.be.