...

Helaas is de toename van antibioticaresistente microben en bacteriën in de loop der jaren een steeds grotere bedreiging op wereldschaal geworden. Een bedreiging die overigens bijzonder ernstig wordt genomen door overheden en gezondheidszorginstellingen, zoals de WGO, die de waarschuwingen en actieplannen beginnen op te stapelen. Een nieuwe waarschuwing kwam er uit de Verenigde Staten, waar de federale Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen dat antibioticaresistente bacteriën elk jaar minstens 23.000 sterfgevallen veroorzaken, wat ongeveer evenveel is als de sterfgevallen door vuurwapens. De WGO gaat ervan uit dat ongepast gebruik van antibiotica de belangrijkste oorzaak van die resistentie is. In arme landen is de toegediende dosis te laag, terwijl ze in rijke landen te hoog is. In welgestelde landen stellen we in ziekenhuizen bovendien een toename vast van nosocomiale infecties bij verzwakte patiënten. Er duiken gemuteerde bacteriestammen op die 'ongevoelig' worden voor de medicatie, met als gevolg een aandoening die langer moet worden behandeld, extra kosten en vooral een verhoogd risico op overdracht van de ziekte en overlijden. In Europa heeft de Europese Commissie in 2011 een antiresistentieplan opgesteld waarin het stimuleren van research een van de doelstellingen is. (referentie: CDC Threat Report 2013)