...

"Volgens de samenstellers van het rapport is aangescherpt beleid noodzakelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, vooral ten aanzien van laatstelijns antibiotica. Bemoedigend is de afname van de verkoop van antibiotica voor dieren met 56 procent ten opzichte van 2007 en de daarmee gepaard gaande daling van resistentieniveaus in dierlijke organismen." Het rapport onderlijnt dat het humane gebruik van antibiotica in de afgelopen tien jaar met 15 procent toegenomen van 9,86 naar 11,34 DDD/1000 inwoners/dag (standaard dagdosering). Het systemisch antibioticagebruik in Nederland is met 0,97 DDD/1000 inwoners/dag nog steeds het laagst van alle Europese landen.Klik hier om meer hierover te lezen