...

Dat zijn de conclusies van een cohortestudie die tussen 2001 en 2013 liep bij meer dan 64.500 kinderen die vanaf hun geboorte tot hun vijfde verjaardag werden gemonitord. Vorsers van de universiteit van Pennsylvania hebben hun EMD's bestudeerd en daarbij op twee elementen gelet: antibioticavoorschriften vóór de leeftijd van 24 maanden en de BMI tussen 24 en 59 maanden. Daaruit bleek dat 69% van de allerkleinsten gemiddeld 2,3 keer antibiotica voorgeschreven kreeg voor ze twee jaar waren. De prevalentie van obesitas in de totale groep kinderen bedraagt 10% op twee jaar, 14% op drie jaar en 15% op vier jaar. Overgewicht komt voor bij 23% op twee jaar, 30% op drie jaar en 33% op vier jaar. De auteurs hebben ook gemerkt dat kinderen die vier of meer keer behandeld werden met antibiotica voor de leeftijd van twee jaar, 10% extra risico op vroegtijdige obesitas lopen. Bij breedspectrumantibiotica neemt dat gevaar met 16% toe. "Eerdere onderzoeken gaven aan dat wijzigingen in de microbiële darmflora ten gevolge van antibiotica in verband kunnen worden gebracht met obesitas", legt dr. Charles Bailey uit. Hij leidde deze studie, waarvan de resultaten de noodzaak versterken om richtlijnen op te stellen voor het gebruik van antibiotica bij courante kinderziekten.