...

Bijna de helft van de kinderen (43%) had tijdens het eerste levensjaar minstens één keer antibiotica gekregen. Die kinderen hebben drie verschillende vormen van astma ontwikkeld: voorbijgaande ademhalingsproblemen die optraden voor de leeftijd van drie jaar en daarna weer verdwenen, een laat astma dat opkwam na de leeftijd van drie jaar, en een persisterend astma. Bij die patiëntjes die antibiotica hadden gekregen, was de incidentie van voorbijgaande ademhalingsproblemen tweemaal hoger en steeg het risico op persisterend astma met 60%. De wetenschappers hebben ook vastgesteld dat het risico op astma steeg met het aantal keren dat de kinderen antibiotica hadden gekregen, en met de dosering van de antibiotica. Dat betekent daarom nog niet dat antibiotica de oorzaak zijn van het probleem. Andere vorsers van Manchester beweren dat antibiotica zeker niet schuldig zijn en dat er een "verborgen" factor zou zijn. Bij veel kinderen die voor de leeftijd van één jaar antibiotica hadden gekregen en astma hadden ontwikkeld voor de leeftijd van 7 jaar, hebben ze genetische varianten (polymorfisme) van de locus 17q21 (locus van vatbaarheid voor astma) ontdekt. Die patiënten zijn gevoeliger voor virale infecties doordat hun antivirale immuniteit het laat afweten. (referenties: Annals of Allergy, Asthma, and Immunology, mei 2014, DOI:10.1016/j.anai.2014.01.022, en The Lancet Respiratory Medicine, 15 mei 2014, DOI:10.1016/S2213-2600(14)70096-7)