...

In bepaalde koralen van de Australische noordkust hebben ze namelijk anti-hivproteïnen gevonden, zogenaamde cnidarinen, waarmee al van in de eerste fase van de infectie zeer hoge virusconcentraties kunnen worden tegengegaan, en dat via een werkingsmechanisme dat helemaal anders is dan wat we tot nu zagen met de andere eiwitten. De cnidarinen hechten zich aan het virus en beletten dat het versmelt met het membraan van de T-lymfocyten, de belangrijkste targets van het hiv. Naast die krachtige remming hebben deze proteïnen nog een andere troef: in tegenstelling tot de huidige antiretrovirale middelen wekken ze geen resistentie op bij het hiv. Volgens de wetenschappers zouden de proteïnen beschikbaar kunnen worden gesteld in gelvorm of als glijmiddel voor lokale toepassing, om zo seksuele overdacht van het virus te voorkomen. Toch is voorzichtigheid geboden. Er zijn nog klinische studies nodig om meer te weten te komen over de mogelijke werkzaamheid van deze cnidarinen en om hun eventuele bijwerkingen te bepalen. Er moet ook nog een methode worden gevonden om ze in grote hoeveelheden te produceren, zonder dat we daarvoor een massa koraal uit de Australische wateren hoeven te gebruiken. (referentie: EurekAlert, 29 april 2014)