...

Een SARS-CoV-2-infectie gaat vaak gepaard met een verlies van reuk- en smaakzin. Aanvankelijk werd gedacht dat die symptomen maar van bijkomstig belang waren, maar in feite blijken ze een belangrijke marker van Covid-19 te zijn. 80-90% van de Europese patiënten met een Covid-19 vertoonde die symptomen en bij bijna de helft van de patiënten verdwenen ze snel. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een studie die onlangs werd uitgevoerd aan het Hôpital Foch in Frankrijk en de Universiteit van Bergen (2). Een nieuwe transversale studie uitgevoerd door vorsers van San Diego bevestigt dat anosmie en ageusie kenmerkend zijn voor Covid-19. Dr. Carol Yan et coll. hebben 1480 ambulante patiënten met griepachtige symptomen die zich afvroegen of ze niet geïnfecteerd waren met het SARS-CoV-2, ondervraagd. De patiënten werden tussen 3 en 29 maart 2020 in het UC San Diego Health getest. 102 waren positief op het SARS-CoV-2 en bij 1378 patiënten was de test negatief. 59 positieve patiënten, merendeels patiënten met een lichte vorm van de ziekte, en 203 negatieve patiënten hebben een peiling beantwoord op een internetplatform.68% (40/59) van de positieve patiënten vertoonde een verminderde reukzin en 71% (42/59) een verminderde smaakzin. Bij de negatieve patiënten was dat respectievelijk 16% (33/203) en 17% (35/203). Er werd een onafhankelijke correlatie waargenomen tussen reuk- en smaakstoornissen en een positieve SARS-CoV-2-test en over het algemeen waren de symptomen ernstig.Een interessante bevinding is dat de test vaker negatief was bij de patiënten die keelpijn hadden. Bij 74% (28/38) van de Covid-19-patiënten met anosmie was de reukzin op het ogenblik van de peiling genezen, parallel met de klinische genezing van de ziekte."Volgens onze studie loopt iemand met reuk- of smaakstoornissen tienmaal meer kans een Covid-19 te hebben dan een andere infectie. Het eerste teken van een Covid-19 is meestal koorts, gevolgd door vermoeidheid, verlies van reuk- en smaakzin en andere zeer frequente symptomen", zei dr. Yan, hoofdauteur."Wij hebben aangetoond dat reuk- en smaakstoornissen zeer frequent zijn bij en specifiek zijn voor een Covid-19. Maar gelukkig hebben we ook vastgesteld dat die zintuigen bij de meeste mensen over het algemeen snel herstellen, binnen twee tot vier weken na het begin van de infectie", voegde ze eraan toe.Om het risico op overdracht te verkleinen, vragen de mensen van het UC San Diego Health nu ook aan de bezoekers en het personeel of ze reuk- of smaakstoornissen hebben. In voorkomend geval worden ze getest op het SARS-CoV-2. "We hopen dat andere ziekenhuizen wereldwijd de beweging zullen volgen en bij de screening op het virus zullen polsen naar reuk- en smaakstoornissen", concludeerde dr. Yan.(referenties: (1) International Forum of Allergy & Rhinology, 12 april 2020, doi: 10.1002/alr.22579, (2) European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 6 april 2020, doi: 10.1007/s00405-020-05965-1)