...

De Tijd brengt een serie over de nijpende problemen in onze Vlaamse ziekenhuizen: ontoereikende financiering, toenemende werkdruk, onrechtvaardige verschillen ... Gisteren reageerde ook prof. Lieven Annemans in de krant door een aantal remedies voor te stellen. Een masterplan is nodig, niet alleen voor de ziekenhuizen maar voor de hele gezondheidssector.Kleiner maar fijnerOm de duurzaamheid van ziekenhuizen te verzekeren, zal het nodig zijn dat de sector in het komende decennium zo een 15 à 20 procent inkrimpt, zo stelt de Gentse hoogleraar gezondheidseconomie. Kleiner maar fijner: de ziekenhuizen moet wel 10% rendabeler worden. En het axioma dat elk ziekenhuis alles moet kunnen, zal ook moeten sneuvelen. De financiering voor de werking en de opname moeten gekoppeld zijn aan het type ziekenhuis en de specialisatie.In de gezondheidssector moet het economisch denken ten dienste staan van de kwaliteit: wie beantwoordt aan de kwaliteitscriteria moet daarvoor beloond worden. Volgens Annemans kan 10% van het totale budget daaraan gekoppeld worden.Eén budgetTen slotte vindt Annemans dat ziekenhuizen en artsen tezamen een budget moeten krijgen. Er worden geen afhoudingen meer verricht op de honoraria van de artsen, maar directie en artsen moeten overeenkomen hoe ze het geld verdelen. Dat systeem zal ook de inkomstenverschillen tussen de artsen doen verdwijnen, denkt hij, en ervoor zorgen dat artsen tezamen de zorg voor patiënten opnemen. Maar de zorgverleners blijven motiveren, moet daarbij ook centraal staan - vindt Annemans.Men moet het geheel hervormen vanuit een masterplan, zo stelt hij nog. En dat moet de hele gezondheidszorg betrekken: ook de thuiszorg, de huisartsgeneeskunde en de preventie.