...

Twee weken geleden stuurde professor gezondheidseconomie Lieven Annemans twee persberichten de wereld in over de gezondheidsschade die concentratievluchten boven de Brusselse rand aanrichtten. In een opiniestuk in Knack trok redacteur Dirk Draulans niet alleen de motieven voor het versturen van het persbericht in twijfel, hij had ook vragen bij de wetenschappelijke geloofwaardigheid ervan.Annemans zelf weerlegt beide punten van kritiek.De luchthaven van Zaventem mag voor ons land dan wel van groot economisch belang zijn, de uitbreiding en de drukte wekt het laatste decennium wel de nodige wrevel op, vooral bij de omwonenden en mensen die onder een aanvlieg- of startroute wonen. Geluidsoverlast is daarbij dé bron van ergernis. Vooral de inwoners van de Noord- en Oostrand krijgen veel vliegtuigen op lage hoogte over hen heen. Alleen al in de Noordrand (Wemmel, Strombeek-Bever,...) vliegen jaarlijks 21.000 vliegtuigen over. In zijn persberichten stelt Annemans dat "hij als gezondheidseconoom de economische gevolgen van gezondheidsschade onderzoekt. Op basis van recente gegevens van collega's uit Keulen en Zürich ben ik tot enkele onrustwekkende conclusies gekomen: in dergelijke zones van concentratie verhoogt de kans op hart- en vaatziektes significant. Onze berekeningen tonen dat hierdoor 20 tot 80 extra gevallen van hart- en vaatziekte worden veroorzaakt per jaar in de Noord- en Oostrand samen." Boodschap die de kranten de dag daarna ruim uitsmeerden.Persoonlijk ongenoegenWetenschapsredacteur Dirk Draulans kreeg deze persberichten ook te lezen. "Het is ergerlijk dat een wetenschapper zijn positie misbruikt om een persoonlijk ongenoegen aan te pakken. Dat zijn universiteiten zich daartoe lenen, is vreemd", waarmee hij verwijst naar de twee identieke persberichten, één uit persoonlijke naam van Annemans en één met de hoofding van de UGent en de VUB, waar Annemans doceert. Het "persoonlijk ongenoegen" is voor Draulans het feit dat Annemans zelf in Wemmel woont. De wetenschappelijke bewijzen die de professor gezondheidseconomie aanhaalt, zijn volgens Draulans "niet gepubliceerd in vakbladen, niet voorgelegd aan collega's die screenen op betrouwbaarheid." Draulans besluit: "Het is ergerlijk dat een in principe geëerd academicus zich hier beweegt op het lage niveau van ngo's die wetenschap misbruiken om een visie of een strijdpunt geloofwaardiger te maken." Een vlijmscherpe uithaal.FrustratieIn een schriftelijke reactie laat Lieven Annemans weten dat hij inderdaad zelf al 26 jaar in de Noordrand woont en er nog nooit last mee heeft gehad. Acht jaar geleden kreeg hij de opdracht van toenmalig minister Bert Anciaux om de gezondheids- en economische schade in kaart te brengen, vandaar zijn interesse. Wat de wetenschappelijke methodiek betreft, laat Annemans weten dat het definitieve rapport nog in de maak is, maar dat hij niet wilde wachten tot de officiële publicatie omdat de cijfers "verontrustend" zijn. De publicatie van de persberichten was "ingegeven door de frustratie - die ook andere collega's delen - dat een definitief rapport op het moment van publicatie geen 'spektakelwaarde' meer heeft en als oud nieuws wordt afgeschilderd." Annemans besluit: "Ik vind het totaal ongepast dat Draulans het wetenschappelijke niveau van mijn onderzoek van de voorbije twintig jaar en van ongeveer 150 internationale wetenschappelijke publicaties in twijfel trekt, zonder me te kennen en zonder mijn werk te hebben gelezen."