...

De Brusselse huisarts zal zich omringen met een 'bureau' waarin verscheidene topmensen uit het huisartsensyndicaat haar zullen bijstaan.PrivéDokter Gillet laat immers weten dat ze haar privéleven niet wenst op te offeren, evenmin als haar patiënten. Dat is een conditio sine qua non voor de aanvaarding van het voorzitterschap, waarvoor er overigens geen andere kandidaten waren.Anne Gillet is als huisarts erg actief in Schaarbeek. Tot nog toe was ze vicevoorzitter van de GBO, een functie die ze de laatste tijd steeds actiever op zich nam, terwijl voorzitter Philippe Vandermeeren, die oververmoeid zou zijn, de macht overdroeg.VisieDe voorzitterswissel is niet zonder belang: Anne Gillet heeft een duidelijke visie op de huisartsengeneeskunde die sterk van die van de Bvas afwijkt, met name als het gaat over echelonnering en over de 'mix' in de financiering van de eerste lijn. Ze is een fervente aanhanger van groepspraktijken.