...

De Paepe werd gisteren ook al verkozen als kandidaat-rector, maar omdat ze de enige kandidaat is voor de post van vicerector, lijkt de weg naar het rectorschap open te liggen voor de mannelijke kandidaat professor Ethische en Medische Waardenfilosofie Freddy Mortier. De Paepe wordt dan vicerector.Mocht de raad van bestuur toch voor dokter De Paepe kiezen, dan blijft de functie van vicerector voorlopig oningevuld en wordt daar later een nieuwe, verkorte kiesprocedure voor opgestart.