...

Onderzoekers van het Big Data Institute van de universiteit van Oxford hebben een alternatieve aanpak verkend in het indijken van het coronavirus: een app die bijhoudt met wie je contact gehad hebt. Hun idee is als volgt: je downloadt de app op je smartphone. De app gebruikt Bluetooth (en mogelijk GPS-data) om te registreren welke andere gebruikers van de app de voorbije 15 minuten in je nabijheid zijn geweest. Als besmetting wordt vastgesteld bij een gebruiker van de app, krijgen de mensen die (nauw) contact met deze persoon gehad hebben daar onmiddellijk een (anonieme) melding van. Ze krijgen het advies zich thuis te isoleren gedurende 14 dagen of tot ze getest worden. Wat met de privacy van de gebruikers? Die blijft beschermd, aldus de onderzoekers van het Big Data Institute. Ze verwijzen daarvoor naar een versie van zo'n app in Singapore. De app logt alleen gebruikers in die zich in dichte nabijheid bevinden, en registreert een cryptografisch gegenereerde tijdelijke gebruikersidentiteit, eerder dan herkenbare informatie. Gegevens worden lokaal opgeslagen op de smartphone van de gebruiker. Als een gebruiker 'gemarkeerd' wordt als Covid-19-positief, krijgen alle ingelogde ID's daarvan een anonieme melding. Contacten traceren door middel van een app is nuttig omdat men andere mensen kan besmetten zonder symptomen te vertonen van Covid-19, menen de onderzoekers. Door snel over te kunnen schakelen op zelfisolatie, kan de verdere verspreiding van het virus worden tegengegaan. Wordt zo'n app voldoende wijd verspreid, dan kunnen beleidsmakers en wetenschappers de epidemie onder controle houden zonder een nationale en - zo halen ze aan -- enorm kostelijke lockdown. Ze verwijzen bovendien naar epidemiologische modellen die aantonen dat de epidemie opnieuw zal beginnen van zodra de lockdown opgeheven wordt.VragenTezelfdertijd beseffen de onderzoekers dat de introductie van een dergelijke app heel wat vragen met zich mee zou brengen onder de bevolking. In welke mate is er steun voor de installatie van de app? Wat zijn de voornaamste redenen om de app wel of niet te installeren? Moet de app automatisch geïnstalleerd worden (bv. door smarthphoneproducenten) of blijft het best een vrijwillig initiatief?Uit een bevraging bij 1.055 mensen uit het VK, blijkt dat ruim drie kwart zeker of wellicht de app zou installeren, ongeacht leeftijd, geslacht of regio. De grote meerderheid zegt dat ze zich aan het advies zou houden van thuisisolatie.De voornaamste redenen tegen installatie zijn (i) een toegenomen risico op overheidsregulering na de epidemie, (II) een toename van angst m.b.t. epidemie en (iii) angst dat zijn/haar smartphone zou gehacked worden.Drie op de vier ondervraagden geeft aan dat ze de app zeker of wellicht op hun smartphone zouden laten staan (= niet verwijderen) indien de overheid providers zou vragen om de app automatisch te installeren.De onderzoekers hielden dezelfde bevraging in Duitsland, Italië en Frankrijk, met gelijkaardige bevindingen (zie figuur 12). Naast Singapore, hebben o.a. het VK en Duitsland plannen om 'contactapp' te ontwikkelen. Het Europese project 'Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing' werkt momenteel aan softwarecode die ze aan landen beschikbaar wil stellen zodat deze hun eigen Covid-19-apps kunnen ontwikkelen.