...

De superdiverse samenleving stelt ook de geestelijke gezondheidszorg voor heel wat uitdagingen. Vaak kampen mensen met een migratie-achtergrond, asielzoekers, vluchtelingen, de zogeheten uitgeprocedeerden met geestelijke gezondheidsproblemen en ervaren ze extra drempels. Hulpverleners komen vaker in contact met personen met diverse achtergronden, maar hebben niet steeds de interculturele competenties om hiermee gepast om te gaan. Het gaat om kennis, maar in de eerste plaats ook om bewustwording.Hulpverleners moeten zich meer bewust worden van hun eigen cultuur, hun eigen waarden en normen, én niet in het minst van de heersende cultuur van de (westerse) hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De cultuur van de patiënt speelt een grote rol in zij n beleving van psychisch lijden, maar ook in de expressie ervan. Vaak geeft de patiënt een totaal andere verklaring aan zijn geestelijk gezondheidsprobleem, wat een grote invloed heeft op zijn behandeling.Het animatiefilmpje duurt 1'59'' en bestaat zowel in het Nederlands als Frans, beiden met de mogelijkheid tot ondertiteling voor wie graag taalondersteuning wenst.Dit filmpje is te bekijken in Nederlandstalige versie via: https://www.youtube.com/watch?v=UFBLbwlt_VE