...

Prof. Menon et al. hebben 76 kinderen van 7-9 jaar gevolgd die geen neurologische of psychiatrische antecedenten hadden en die geen medicatie kregen. Bij elk kind correleerden ze de resultaten van cognitieve en emotionele tests met gegevens over de grootte van de amygdala en de connectiviteit met andere delen van de hersenen (functionele MRI). Tot hun grote verrassing vonden ze een zeer duidelijke correlatie tussen het stressniveau van het kind en de grootte van de amygdala. Bij zeer angstige kinderen vertoonde de amygdala nauwe functionele banden met vier zones van de neocortex: een zone die een rol speelt bij de perceptie, een zone die een rol speelt bij de aandacht en de waakzaamheid, een derde die een rol speelt bij beloning en motivatie, en een laatste die een rol speelt bij de detectie van prikkels en de regeling van de emotionele reacties. Die studie zou kunnen bijdragen tot een vroege detectie van angststoornissen bij kinderen en tot preventie van depressie later in het leven.(referentie: Biological Psychiatry, 25 november 2013, doi:10.1016/j.biopsych.2013.10.006)