...

De studie is tussen 2008 en 2013 uitgevoerd bij patiënten met een STEMI en aantasting van meerdere kransslagaders. In die studie werd duidelijk aangetoond dat een preventieve angioplastiek van sterk vernauwde kransslagaders bij patiënten zonder infarct het risico op cardiovasculaire accidenten verlaagt in vergelijking met een PCI van alleen de kransslagader die verantwoordelijk is voor het infarct. Het verschil was zo manifest dat de studie om die reden voortijdig werd stopgezet. (referentie: Wald DS et al. N Engl J Med. 2013;369:1115)