...

Vooreerst is het bestuur van de Belgische Vereniging voor Anesthesie en reanimatie (BVAR) er voorstander van om ingrepen waarbij de aanwezigheid van de anesthesist facultatief is te niet op te nemen in de laagvariabele zorg of ze op te splitsen in 'met en zonder anesthesist'. Het gaat hier over een hele reeks pathologiegroepen (APR-DRG's). "Dit is mogelijk vermits de lijst die in het begin werd opgesteld de interventies met en zonder anesthesie omvatten," zo luidt het in de brief.De BVAR stelt ook voor om de carenz-periode te schrappen want "vroeg of laat komen alle interventies buiten de hospitalisatie binnen het forfait (alle raadplegingen en prestaties van huisartsen en ambulante specialisten). Onmogelijk te verdelen: moeten er dan, in casu, percentages worden onderhandeld met de huisartsen?", zo luidt het. Voor de anesthesistenvereniging moet ook de (periodieke) herberekening van de mediaan stopgezet worden. "Statistisch en methodologisch is het nonsens de vastgestelde variantie te willen corrigeren door te navigeren op de repetitieve berekening van een 'centrum'-maat als indicator, zij het nu de mediaan, het gemiddelde of een combinatie van beide zoals nu voorligt. Als het budget dan toch gelijk mag blijven, zoals continu wordt beweerd, waarom kan men niet eerder de variantie aanpakken en bijsturen na analyse van de oorzaken. Is er eventueel onder- of overconsumptie, hoe relateert zich dit tot kwaliteit en tot 'state of the art' geneeskunde?", schrijven de anesthesisten in hun brief.Trouwens, de BVAR is ook verwonderd dat in de groep klinische experten voor de 54 samengestelde patiëntengroepen geen anesthesisten zijn opgenomen. De Vereniging wil ook deelnemen aan deze vergaderingen. Vincent Claes