...

Maandag brachten we u het nieuws dat de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen op 30 november een voorstel goedkeurde dat een nieuwe nomenclatuur invoert voor het preanesthesieconsult. Dat consult vindt acht dagen vóór de ingreep plaats. Het KCE bracht hierover al 16 jaar geleden een aanbeveling uit.Het preanesthesieconsult beoordeelt het risico en stelt eventueel maatregelen in. Bij patiënten die bloedontstollers of antitrombotica krijgen, moet de bloedstolling worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld. Patiënten met ferriprieve anemie krijgen ijzersupplementen. Enzovoort.In het voorstel moet dat preanesthesieconsult dan ook ruim voor de ingreep plaatsvinden. Het nieuwe nomenclatuurnummer zou maar gebruikt kunnen worden als er nog minstens 8 dagen te tellen zijn tot de ingreep.De Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie(BSAR) voert verschillende bezwaren aan tegen het nieuwe voorstel. Het komt er vooral op neer dat het preanesthesieconsult nog tot 48 u. voor de ingreep zou moeten kunnen plaatsvinden.De termijn van 8 dagen is volgens hen vooral een probleem bij een dagopname, die soms op kortere termijn wordt gepland. Het zou dus tot onnodige uitstel van de zorg kunnen leiden, en de keuze voor het dagziekenhuis kunnen bemoeilijken.De anesthesist moet zelf kunnen plannen hoe ver op voorhand hij het preanesthesieconsult houdt.Volgens Marc Moens (BVAS) was iedereen onaangenaam verrast door deze brief. "Jo De Cock wilde eerst het voorstel dan maar terugsturen naar de Technisch-Geneeskundige Raad. Maar hij bedacht zich, en stelde dan voor de tekst van het voorstel, én het alternatief van de BSAR gebundeld door te sturen."Het zal dan de minister van Volksgezondheid zijn die de knoop moet doorhakken.