...

Eerder al maakten we gewag van de visitaties georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap. De Zorginspectie bezocht 107 OK's waarbij in totaal 444 patiënten onder narcose waren. De BSAR, lid van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Specialisten (VBS), maakt echter brandhout van de gebruikte methode. Kwaliteitscontroles, zo laat de BSAR weten, moeten gebeuren aan de hand van criteria waarover men een voorafgaandelijk akkoord heeft met de wettelijk erkende beroepsvereniging. Nochtans werd de BSAR niet voorafgaandelijk geconsulteerd over dit initiatief, zo luidt het. De organisatie wijst er ook op dat inspecties rekening dienen te houden met de actuele stand van de wetenschap. Pas dan komt men tot transparante en voor het beroep aanvaardbare criteria. Verder vindt de beroepsvereniging voorgezeten door de Limburgse anesthesioloog dokter René Heylen dat artsen -en dus niet ambtenaren/niet-artsen- het medische handelen moeten beoordelen. De BSAR wijst erop dat de kwaliteitsstandaarden in ons land "ver uitstijgen boven de standaarden in ons omringende landen zoals Frankrijk en Nederland. We zijn fier op de kwaliteit en de veiligheid van de organisatie van de anesthesie in België", zo luidt het. Wel wijst de beroepsvereniging erop dat de anesthesie nood heeft aan ervaren en goed opgeleide verpleegkundigen. "Zij kunnen de artsen bijstaan binnen de contouren van het wettelijk kader enerzijds en onze professionele 'safety first'-veiligheidsguidelines anderzijds", aldus nog de BSAR die zegt de verontwaardiging te begrijpen van vele collega's die geconfronteerd worden met ongenuanceerde visitatieverslagen en een bijzonder onduidelijke ideologie.