...

Dat alles valt te lezen in het jaarverslag van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van artsen-specialisten (VBS). Het gaat wel niet over recente gegevens, ze hebben betrekking op 2015. Het verslag leert ons voorts dat het leeuwendeel van de ereloonsupplementen die gynaecologen vragen betrekking hebben op bevallingen. En bevallen gebeurt voor 80% in eenpersoonskamers."Gynaecologie," aldus het jaarverslag, "verkeert wat bevallingen betreft in een bijzondere situatie. Er is een zeer nauwe band tussen de gynaecoloog en de zwangere patiënt. Vaak verkiest ze de 'eigen' gynaecoloog om de bevalling te doen, ook al is die niet van wacht. Deze bijzondere eis wordt dikwijls ingewilligd. Het geeft aanleiding tot een ereloonsupplement mits de patiënt op een éénpersoonskamer is opgenomen."Meer dan de helft van de ereloonsupplementen (54% om precies te zijn) wordt geattesteerd door geconventioneerde artsen. Niet-geconventioneerden specialisten en partieel geconventioneerde artsen zijn goed voor respectievelijk 41% en 5% van de ereloonsupplementen.Voorts blijkt uit het jaarverslag dat van de volledig geconventioneerde artsen slechts 13% helemaal geen supplementen aanrekent. Bij de partieel geconventioneerden is dat 5% en bij de niet-geconventioneerde artsen amper 4%.In Brussel en Wallonië zijn meer artsen geconventioneerd maar de ereloonsupplementen op een eenpersoonskamer liggen er vaak hoger dan in Vlaanderen. Opmerkelijk is wel dat de ereloonsupplementen in universitaire ziekenhuizen meer dan 10% -soms oplopend tot 20%- uitmaken van het netto-inkomen van de artsen in vast dienstverband. "Zonder deze supplementen dreigt een leegloop van de UZ's", zo luidt het in het jaarverslag. De ereloonsupplementen van de academische artsen dekken beroepskosten genre congressen, boeken, leasewagens enz.