...

In totaal lopen er in Vlaanderen zeven proefprojecten met een 'eerstelijnspsycholoog'. De Vlaamse overheid wil het systeem op termijn veralgemenen.De oproepen om een project voor een 'eerstelijnspsychologische functie' in te dienen werden eind oktober vorig jaar gelanceerd. Artsenkrant vernam dat er 25 projecten zouden zijn ingediend. Daaruit zijn er zes geselecteerd. In Turnhout loopt er daarnaast al een dik jaar een project nadat de huisartsenkring spontaan een aanvraag indiende.SamenwerkingDe geselecteerde projecten werden geografisch gespreid: één per provincie, en dan nog één voor Brussel-Hoofdstad met het Huis voor Gezondheid. Twee projecten werden aan een SEL toevertrouwd (Aalst en Zorgnetwerk Zenneland), een ander aan een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Kempen), één aan een OCMW (Sociaal Huis Poperingen), en ten slotte nog één aan een huisartsenkring (HAM Maasmechelen). Het opzet is overigens wel dat huisartsenkringen, SEL's, CAW's en Centra Geestelijke Gezondheidszorg in een project samenwerken.Elk project krijgt 195.000 euro voor een werking over drie jaar. Daarmee moet men een laagdrempelige aanpak van niet-complexe psychische klachten opzetten, die ook inzetbaar moet zijn bij crisisinterventies. De samenwerking met andere hulpverleners staat centraal - met een getrapte zorg. Vroegdetectie en -interventie, informatieverstrekking, intake, indicatiestelling en het bevorderen van de doorstroming zijn de sleutelwoorden.De projecten lopen tot eind 2014. Eind februari 2015 moet een eindrapport met aanbevelingen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid worden overgemaakt. Langs het interministerieel overleg en samen met het Riziv wil men immers "een structurele en duurzame aanpak" voor de eerstelijnspsychologische functie uitwerken.