...

Duitse onderzoekers onderzochten de registergegevens die betrekking hadden op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en inventariseerden de oorzaken, symptomen en behandelingen van anafylaxie voor de periode van 2006 tot 2013. De analyse had betrekking op 4.141 behandelde patiënten (onder wie 52% van het vrouwelijke geslacht): 3.168 volwassenen en 973 kinderen. De auteurs, die eraan herinneren dat de incidentie van anafylaxie afhankelijk is van de leeftijd, stellen vast dat bij de kinderen vooral jongens het meest worden getroffen, terwijl dat bij de volwassenen vooral vrouwen zijn. Voor de hele steekproef zijn de uitlokkers in volgorde van belangrijkheid: wespensteken, bijensteken, pijnstillers, peulvruchten en dierlijke eiwitten. Bij kinderen zijn voedingsmiddelen (pinda's, koemelk, eieren, vis) de belangrijkste uitlokker, bij volwassenen daarentegen is dat het gif van insecten, in het bijzonder van wespen (70%) en bijen (20%). Volgens de auteurs wordt als behandeling niet vaak genoeg epinefrine gegeven, hoewel dat wordt aanbevolen in de richtlijnen. (referentie: Deutsches Ärzteblatt International, 2014, DOI: 10.3238/arztebl.2014.0367)