...

Er werden na de treinramp 1.054 bloedstalen genomen van mensen die werden blootgesteld aan acrylonitril. "De hulpverleners vertoonden vooral licht verhoogde CEV-waarden", zegt Wesley Van Dessel van WIV. "Enkelen hadden matig verhoogde waarden, bij niemand was er een sterk verhoogde waarde."Per categorie van hulpverlener heeft de gemiddelde brandweerman, politieman of militair een CEV-waarde onder het gemiddelde. Bij mensen van de civiele bescherming ligt de waarde iets hoger, vooral bij hen, die in de zone van 50 meter binnen de ramp aan het werk maken. Voor rokende hulpverleners kunnen geen conclusies worden getrokken, want ook sigarettenrook bevat acrylonitril.Geen gezondheidseffectenDe blootstelling was eenmalig en experts verwachten dan ook niet dat er gezondheidseffecten op langere termijn zullen zijn. "De hulpverleners hoeven zich dan ook niet ongerust te maken", benadrukt Van Dessel. Vandaag worden de waarden in Gent toegelicht. Iedereen die aan het blootstellingsonderzoek deelnam, krijgt een brief in de bus met zijn/haar persoonlijke waarden.Minister Onkelinx heeft de Hoge Gezondheidsraad ondertussen gevraagd om de resultaten van de studie te bestuderen en een advies te formuleren.