...

Naar goede gewoonte organiseerde de Vlaamse regering begin juli het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts/tandarts. Zoals u al kon lezen op onze website schreven 5.580 studenten zich in voor die proef. Maar van de 4.886 kandidaten die het examen effectief aflegden in Brussels Expo, slaagden er slechts 519 of 10,6%.Dat is vergelijkbaar met de resultaten van het juli-examen van 2014 (556 geslaagden op 5.110 effectieve deelnemers of 10,9% ). Ten opzichte van de voorbije jaren betekent dit echter een daling van het slaagcijfer, zowel in absolute als in relatieve cijfers; in 2013 jaar slaagden nog 695 van de 4.737 ingeschrevenen (14,7%), in 2012 waren dat er zelfs 712 op 4.301 (16,6%).De normgroep, dat wil zeggen de deelnemers met Belgische nationaliteit die 18 jaar zijn geworden of worden in 2015 en die in 2014-2015 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, telde 2.001 personen (41 % van het totaal aantal effectieve deelnemers). Hun slaagpercentage bedraagt 14,8% - quasi identiek aan de score van de normgroep in juli 2014.Wie niet geslaagd is, hoeft niet te panikeren. Op 25 augustus organiseert de Vlaamse regering een tweede examenmoment.