...

De voormalige Voorzorgskas behaalde vorig jaar een nettorendement van 3%. Alweer groeicijfers dus. De strategie om risicovolle investeringen te mijden, werpt duidelijk haar vruchten af.De 17.750 artsen die zijn aangesloten bij het pensioenfonds Amonis krijgen dit jaar zo'n 3% rente uitgekeerd. Het langetermijnrendement over 15 jaar komt uit op 5,1%. Het fond wordt al jaren als een goede huisvader beheerd door ceo Tom Mergaerts, bijgestaan door voorzitter Herwig Van Dijck en vice-voorzitter Daniel Désir. Zij waken erover dat er geen risico's worden genomen en liquideren zoveel als mogelijk risicovolle investeringen, zoals bijvoorbeeld Griekse en Portugese overheidsobligaties. De portefeuille van 1,241 miljard euro van het pensioenfonds - het tweede grootste in ons land - is opgesplitst in 37% aandelen, 47% obligaties, 4% vastgoed, 5% cash en 7% 'andere'.IncassoHet groeiende aantal leden (plus 22% ten opzichte van vorig jaar) gaat gepaard met een toenemend incasso: van 67 miljoen in 2006 tot 85 miljoen vorig jaar, en dat dankzij de stabiele reputatie van het fonds. Van die 85 miljoen betreft de hoofdmoot het vrij aanvullend pensioen, waarbinnen het sociaal statuut 63% van uitmaakt. "Mondreclame werkt wat dat betreft perfect", zegt dokter Daniel Désir, endocrinoloog en algemeen medisch directeur van het CHU Brugmann. "Steeds meer artsen die ons hadden verlaten, komen nu bij ons terug", gaat dokter Herwig Van Dijck, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren, verder. Een bewijs dat de overschakeling naar kapitalisatie vijftien jaar geleden een goede zet was. Het is overigens de bedoeling om de huidige, 'voorzichtige' strategie verder te zetten, met evenwel meer investeringen in infrastructuur.Maar de toekomst ziet er niet uitsluitend rooskleurig uit: het voornemen van minister Onkelinx om ereloonsupplementen in tweepersoonskamers af te schaffen, zou misschien meer specialisten ertoe kunnen aanzetten om zich te deconventioneren.Aanvullend pensioenHet vrij aanvullend pensioen is volgens Amonis een heuse reddingsboei. Van Dijck: "De sociale restricties sparen het aanvullende pensioen, wat de stabiliteit van het product onderstreept, evenals de sociale rol die de overheid eraan toekent. In deze onzekere tijden is zo'n aanvulling voor artsen - en voor alle zelfstandigen trouwens - een noodzaak."