...

Al meer dan vier decennia staat Amonis aan de top als pensioenfonds voor zelfstandigen. Vorig jaar incasseerde Amonis 80 miljoen euro. De zogenaamde 'matras' voor slechte tijden, die na de crisis flink gepluimd werd, werd weer fors aangevuld. Gegevens uit het jaarrapport 2010 leren ons dat het basisrendement vorig jaar op 3% lag. De winstuitkering bedraagt 0,75%. Geen schoonmoederVoorzitter Dr. Herwig Van Dijck toonde zich in zijn nopjes met de uitstekende cijfers. Jarenlang al vormt hij met dokter Daniel Dir een tandem als voorzitter en ondervoorzitter. Zopas werd hun termijn voor zes jaar verlengd, maar dat wordt wellicht de laatste keer. "We kijken er stilaan naar uit om onze opvolgers klaar te stomen. Aan de generatie die na de babyboomers komt is het nu om de fakkel over te nemen, en wij zullen zeker geen schoonmoeder spelen." Met argusogen volgt Amonis de politieke ontwikkelingen. Grootste bron van inkomsten blijft immers het sociaal statuut en je weet nooit wat er zal gebeuren als de gezondheidszorg de communautaire toer opgaat.Succes bestendigenHet succes moet uiteraard bestendigd worden. Dat gebeurt niet enkel door te werken aan de huisstijl (met een nieuw logo). Belangrijke zet van Amonis was om sinds begin dit jaar de toetredingskosten op de pensioenbijdragen aanzienlijk te laten zakken, van 5 naar tot 3%. Ook de zeer transparante communicatiepolitiek moet daarbij helpen. Amonis hamert erop dat het niet met zogenaamde 'verborgen kosten' werkt.Amonis spoort zijn leden ook aan om in het raam van een vierde pensioenpijler in te tekenen op een zijn Bevek. Tom Mergaerts, CEO van Amonis, beklemtoont dat deze zeer gewaardeerde Bevek zich ver houdt van de tabaks- of oorlogsindustrie. Naast artsen maken ook kinesitherapeuten (15%) en tandartsen (12%) deel uit van het ledenbestand. Andere vrije beroepen zijn eerder ondervertegenwoordigd.Dokter Van Dijck ziet nog groeipotentieel bij artsen in associatie die kunnen aansluiten met een groepsverzekering. De waardering blijkt niet niet alleen uit de ledengroei (plus 2,5%), maar ook de buitenwereld weet Amonis te apprecien. Zo riep het vakblad World Finance Amonis vorig jaar uit tot het beste Belgische pensioenfonds van het jaar.