...

Amonis gaat er prat op dat het het woelige coronajaar goed heeft doorstaan. Het rendement van de LDI-portefeuille(*) bedroeg over het jaar 2020 2,55% en dat van de groeiportefeuille 0,72%. Het incasso van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen uit persoonlijke bijdragen bleef stabiel. Dat van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen en van de Individuele Pensioentoekenning (IPT) ging er zelfs op vooruit.Heel wat Amonis-leden waren tijdens de eerste lockdown verplicht hun activiteiten te onderbreken. Toch bleven mensen hun persoonlijke bijdragen betalen - goed voor 41,7 miljoen euro in 2020, of een lichte daling met 1% tegenover het jaar daarvoor.De digitalisering van de sociale voordelen die het Riziv toekent, werd in 2020 goed opgevangen. Door de omschakeling is er een jaar vertraging op de procedure, waardoor voor artsen en tandartsen 80% van de betalingen met een jaar is uitgesteld. Maar in 2021 zal dit alles verder opnieuw normaal verlopen. Voor kinesitherapeuten, apothekers, logopedisten en verpleegkundigen steeg het incasso voor dit onderdeel met 4,12%. In totaal bedroeg het iets meer dan 10 miljoen. Vorig jaar kreeg Amonis er 687 nieuwe leden bij. Daarvan was maar 37% arts. Van het totaal van 27.411 niet-gepensioneerde leden is nog 65% arts. Stilaan wordt de samenstelling gediversifieerder. In 2020 waren er ook 466 reactiveringen van het lidmaatschap. Het aantal begunstigden van een rust- of overlevingsrente bedroeg in 2020 1.297. Het Amonis-pensioen moet nu worden opgenomen op het moment dat het wettelijke pensioen ingaat.De operationele kosten van Amonis bedroegen in 2020 een kleine 8 miljoen euro, dat is 0,38% van het beheerde vermogen.(*) Het deel van de portefeuille dat is afgestemd op de verplichtingen.