...

De Brexit en de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten zetten in 2016 een domper op de financiële markten. Maar het tweede grootste bedrijfspensioenfonds van Belgie kon toch mooie cijfers neerzetten.Amonis kreeg er vorig jaar 1.585 nieuwe leden bij. Het fonds telt nu 27.472 actieve (niet-gepensioneerde leden) en 1.175 leden die van een rust- of overlevingspensioen genieten.Van het aantal actieve leden is 67% arts. De tweede grootste groep zijn kinesitherapeuten (17%). Van het aantal nieuwe leden is nog 38% arts. Vanaf 2016 krijgen ook logopedisten van het Riziv sociale voordelen, en heel wat van hen sloten zich bij Amonis aan.Amonis had in 2016 voor 1.854 miljard activa in beheer. Het gaat prat op een goed financieel evenwicht in de beleggingen en werd in 2016 twee keer internationaal bekroond als beste Belgische pensioenfonds.Amonis legt zich momenteel toe op digitalisering van de communicatie. Zo publiceerde het ook het jaarverslag van 2016 voor de eerste keer on-line.Amonis is in 2017 vijftig jaar oud.