...

De drug die het vaakst wordt gebruikt, is marihuana. In de studie werd ook aangetoond dat adolescenten die meerdere substanties gebruiken, zoals marihuana en alcohol, vaker blijk geven van hoogrisicogedrag en emotionele en fysieke problemen. (referentie : Conway, K.P. et al. Journal of Adolescent Health. 2013; doi:10.1016/j.jadohealth.2012.12.006 )