...

Veelal gaat het om een waarschuwing tegen behandelingen voor asymptomatische patiënten en onnodige screenings. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om carotisstenose op te sporen bij asymptomatische volwassenen, om systematisch een CT-scan uit te voeren om kleine hoofdletsels bij kinderen te evalueren, om de glykemie strikt onder controle te brengen bij een medicamenteuze behandeling van type 2-diabetespatiënten ouder dan 65 jaar, enz.