...

Deze 72-jarige arts, die zichzelf ziet als een beschermer van arme en wanhopige vrouwen, is ook al veroordeeld voor onopzettelijke doodslag voor de dood, na een overdosis, van een patiënte die een VZO onderging, aldus Modern Healthcare. Hij werd daarentegen niet schuldig bevonden aan een vierde beschuldiging van moord. De betrokkene blijkt ook tal van illegale VZO's te hebben uitgevoerd (na de wettelijke termijn van 24 weken in Pennsylvania). Hij zou eveneens een aantal nog levende pasgeborenen hebben 'afgemaakt'. De jury komt volgende dinsdag weer samen om te beslissen of de veroordeelde arts de doodstraf moet krijgen.