...

Lovibond (National Clinical Guideline Centre, Royal College of Physicians, Londen, UK) vergeleek de kosteneffectiviteit van verschillende diagnostische strategie voor hypertensie: bloeddrukmeting bij de huisarts (drie keer in drie maanden), bloeddrukmeting thuis (metingen gedurende een week) en ambulante bloeddrukmeting (aan de hand van een bloeddrukmeter die 24 uur om de arm wordt gedragen). Ze voerden hun analyse in een hypothetische populatie in een eerstelijnssetting. Deze onderzoekspopulatie was 40 jaar of ouder en had bij screeningsmeting een bloeddruk hoger dan 140/90 mmHg en een risicofactor-prevalentie die vergelijkbaar was met die in de algemene bevolking. Correctere behandelingDe onderzoekers kwamen tot de bevinding dat de ambulante bloeddrukmeting het meest kosteneffectief was voor de diagnose van hypertensie, zowel bij mannen als vrouwen, en op iedere leeftijd. Bij mannen vanaf 50 jaar en bij vrouwen vanaf 60 was de methode niet alleen goedkoper maar resulteerde ze bovendien in meer QALY's (quality adjusted life years). De auteurs besluiten dat ambulante bloeddrukmeting voor de diagnose van hypertensie na een eerste verhoogde bloeddrukmeting het aantal misdiagnoses kan terugdringen, wat resulteert in een correctere behandeling en een kostenbesparing. Volgens Lovibond en haar collega's is de ambulante bloeddrukmeting dan ook de meest geschikte methode voor de meeste patiten alvorens een antihypertensieve behandeling op te starten.