...

Met de actie vraagt initiatiefnemer Belgambu, de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten, 29 miljoen euro aan extra middelen voor niet-dringend ziekenhuisvervoer. Dat is volgens de Belgische beroepsvereniging van ambulancediensten nodig om de verhogingen van de kosten te compenseren en kwaliteitsvol patiëntenvervoer te kunnen blijven aanbieden. Zo wijst de vereniging onder meer op de stijgende (brandstof)kosten en het feit dat meerdere loonsverhogingen van de ambulanciers ten gevolge van de indexatie, niet mogen verrekend worden in de tarieven. Die zijn namelijk via overheidsopdracht geregeld. Vorige maand overhandigde de vereniging al een eisenpakket aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Volkgsgezondheid Wouter Beke. De commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer, samengesteld uit de betrokken actoren, werkt aan een actualisatie van de kostprijs van het niet-dringend liggend ziekenvervoer, bedrijf Möbius uit juli 2018. Maar die studieresultaten zijn nog steeds niet gevalideerd, weet dr. Hilde De Nutte van Zorgnet-Icuro, die in de commissie zetelt. Op verschillende dagen in mei (concreet gaat het over donderdag 5 mei, woensdag 11 mei, maandag 16 mei, dinsdag 17 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei) zullen ambulancediensten geen rechtstreekse opdrachten van Mutas (Mutualistisch Alarm- en Zorgcentrale België) en verlener van thuiszorgdiensten i-mens aanvaarden. Reeds geplande vervoeren worden geannuleerd. Patiënten die vervoer nodig hebben, moeten zelf oplossingen zoeken, zo geeft Belgambu aan. Ze kunnen hun rit rechtstreeks bij een patiëntenvervoerder boeken. Ze betalen dan wel een 'duurzaamheidstarief' - volgens de vereniging "het tarief dat het mogelijk maakt om kwaliteit en service te blijven bieden". "Een simulatie van het vervoer van een dialysepatiënt heeft uitgewezen dat dit voor de patiënt kan oplopen tot een meerkost van 200 euro", zegt dr. Hilde De Nutte.Ook voor de ziekenhuizen en andere zorginstellingen heeft de actie gevolgen. Hilde De Nutte: "In het ergste geval worden ontslagen uitgesteld en gepland op andere dan de aangekondigde duurzaamheidsdagen." Zorgnet-Icuro zegt begrip te hebben voor de problematiek van de ambulancediensten, maar betreurt dat de actie ten koste gaat van de patiënt. Die mag immers uit eigen zak opleggen. Terugbetaling van het vervoer is mogelijk, maar de patiënt moet zijn vervoersaanvraag voorafgaand registreren bij Mutas of i-mens. Ziekenfondsen komen alleen tussen in het 'vaste' tarief."Hopelijk komen de vervoerders snel tot een akkoord met de overheid", zegt Hilde De Nutte nog. Jaarlijks worden er in Vlaanderen ongeveer 470.000 ritten in het zittend-, rolstoel- en liggend vervoer georganiseerd.