...

De nieuwe regering wil de ziekenhuisfinanciering, KB 78, en de nomenclatuur hervormen en de spilfunctie van de huisarts versterken. Michel I gaat ook onderzoeken of een integratie van de FOD Volksgezondheid in het Riziv mogelijk is. De wet Colla op alternatieve geneeswijzen houdt men tegen het licht.Een overzicht:* Gefaseerde invoering/uitbreiding van de regeling derde betaler bij de huisarts. Dit in functie van wat mogelijk is en met prioriteit voor sociale risicogroepen.* Geen beperking van ereloonsupplementen op eenpersoonskamers. Supplementen zijn wel toegelaten op meerpersoonskamers en in het dagziekenhuis.* Oprichting binnen het Riziv van een taskforce met alle actoren uit de gezondheidszorg. Doel is KB 78 te evalueren, de ziekenhuisfinanciering te hervormen in de richting van een mix prestatiebetaling/prospectieve betaling en de nomenclatuur te herijken en transparanter te maken.* Administratieve overlast beperken door e-health verder te ontwikkelen, gegevensdeling en een elektronisch patiëntendossier (EPD) te vergemakkelijken.* Leidraad voor het beleid: Evidence Based Practice. Dat zal gelden voor terugbetalingen, nomenclatuur, aanvullende ziekteverzekering enz.* Ontmoediging oneigenlijk gebruik van de spoed. * De invoering van een kadaster onderzoeken; de huidige contingentering blijft behouden.* Verplichte wachtdienst voor alle artsen rekening houdende met leeftijd, gezondheidstoestand enzoverder.* Positieve incentives om het goedkoop en doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen aan te moedigen.* Evalueren of hoofdstuk IV-geneesmiddelen niet kunnen overgeheveld worden naar hoofdstuk II. Doel: administratieve overlast beperken.* Doorlichting wet Colla op de alternatieve geneeswijzen.* Sociaal statuut voor specialisten en huisartsen in opleiding verbeteren.* Versterking van de eerste lijn, ook in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzocht wordt of het bezoek aan de psycholoog na verwijzing door de huisarts kan terugbetaald worden.* Onderzoeken of de geneeskundige activiteiten van de FOD Volksgezondheid niet geïntegreerd kunnen worden in het Riziv.* Een realistische groeinorm in de ziekteverzekering, vermoedelijk 1,5%.In Artsenkrant van aanstaande vrijdag leest u meer details over het nieuwe regeerakkoord.