...

Dr. Ingmar Skoog en zijn collega's kwamen tot deze conclusie nadat ze de gegevens hadden geanalyseerd van 800 vrouwen die in 1968 38 tot 54 jaar oud waren en die gedurende 38 jaar werden gevolgd. Het Zweedse team nam hen persoonlijkheids- en geheugentests af. Na de follow-upperiode had 19% van de deelnemers alzheimer of een andere vorm van dementie gekregen. Bij mensen die zich sneller ontredderd voelen of in hun schulp kruipen was dat percentage 25% en het was slechts 13% bij personen die beschreven werden als extravert en veerkrachtig. De auteurs ontdekten ook dat de vrouwen die het hoogst scoorden op neurosetests (over negatieve emoties als jaloezie, schuldgevoelens, woede of angst) twee keer zoveel risico lopen om op latere leeftijd dement te worden. Die verdubbeling van het risico houdt ook verband met langdurige stress, op het werk of in de thuisomgeving.