...

Door hun werkzaamheden, die gecoördineerd werden door het Inserm en deel uitmaken van het internationale consortium I-GAP (international genomics of Alzheimer project), konden 11 nieuwe genen worden geïdentificeerd die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. De meta-analyse verliep in twee fasen. Eerst analyseerden de wetenschappers hun gemeenschappelijke gegevens, namelijk 17.008 gevallen van alzheimer die ze vergeleken met 37.154 gezonde getuigen. Daarna gebeurde er een validatiestudie van andere gegevens, afkomstig van 8.572 patiënten en 11.312 getuigen. Met de 11 ontdekte genen kan de betrokkenheid van het immuunsysteem worden gekenmerkt en kunnen de hypothesen over de rol van de amyloïd-pathway en het Tau-eiwit worden bevestigd. De resultaten dragen ook bij tot een beter begrip van de erg complexe pathofysiologie van de ziekte. Daardoor kan ook het genetische profiel van de risicopatiënten beter worden bepaald. Dat is een zeer belangrijke stap in de ontdekking van nieuwe behandelingen. Tot slot toont dit project aan dat het noodzakelijk is om de krachten te bundelen in de wereldwijde research, als we sneller oplossingen willen vinden voor deze moderne plaag. (referentie: persbericht van Inserm van 28 oktober 2013, en Nature, 27 oktober 2013, doi:10.1038/ng.2802)