...

Onlangs veroordeelde een Brusselse rechtbank de Belgische staat omdat die de zogenaamde wet-Colla over niet-conventionele geneeswijzen niet uitvoert. De wet-Colla stamt al van 1999. Daarop verklaarde Onkelinx dat ze de zaak alsnog zou klaren binnen lopende zaken.Nu is het zover. De ministerraad keurde afgelopen vrijdag de vier ontwerp-KB's goed. De benoeming van de leden van de kamers van homeopathie, chiropraxie, osteopathie en acupunctuur is afgerond als de besluiten eerstdaags in het Staatsblad verschijnen.De kamers moeten vervolgens de zogenaamde 'niet-conventionele' praktijken omkaderen. En dan kan de erkenning volgen van deze alterneuten.Minstens n huisartsElke kamer bestaat uit vijf vaste leden-geneeskundigen. De faculteiten geneeskunde dragen hen voor. Minstens n huisarts maakt er deel van uit. Nog vijf andere leden worden voorgedragen door de beroepsverenigingen van niet-conventionele praktijken.Volgende stap is de oprichting van een paritaire commissie. Die zal zich bezighouden met de 'algemene criteria'.