...

De uitoefening van de gezondheidszorg moet gebaseerd zijn op een gepaste beoordeling van de toestand van de patiënt, zo geeft de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren mee in zijn advies van 9 februari. En om die diagnose te kunnen stellen, "moet men kennis hebben van de geneeskunde in haar geheel en een onderbouwde toegang hebben tot bijkomende onderzoeken (biologie, beeldvorming)".Geen rechtstreekse toegangOmdat die wetenschappelijke voorkennis onontbeerlijk is, vindt de Orde van Geneesheren het ongepast dat mensen rechtstreeks toegang hebben tot alternatieve praktijken "die geen doeltreffende werking hebben op de evolutie van de morbide ziekteprocessen". Vooraleer een patiënt een beroep doet op niet-conventionele praktijken als homeopathie, osteopathie of acupunctuur, zou hij of zij zich sowieso moeten laten onderzoeken door een huisarts dan wel een specialist.Twee andere adviezenIn de zitting van 9 februari werden nog twee andere adviezen van de Orde van Geneesheren besproken, over HIV-positieve moeders (lees hier) en over de verantwoordelijkheid van kribbepersoneel wanneer een kind af te rekenen krijgt met een anafylactische shock (lees hier).Tijs Ruysschaert