...

Bij de eerste proef werden 56 vrouwen in twee groepen ingedeeld die een mijl (1,61 km) moesten stappen. De eerste groep hoefde zich alleen te concentreren op het lichamelijke aspect van de activiteit en de tweede amuseerde zich ondertussen met het testen van een nieuwe mp3-speler. Daarna kregen ze een lichte maaltijd. De deelneemsters uit de eerste groep gebruikten 42% meer dessert en frisdrank dan de andere. Die proef werd daarna overgedaan bij andere vrijwilligers. De vrijwilligers die gewoon de inspanning hadden verricht, aten daarna tweemaal meer chocoladebonbons dan de vrijwilligers die een mooie wandeling hadden gemaakt. Tot slot hebben de vorsers 231 joggers gevraagd om op een schaal van 0 tot 5 aan te geven hoeveel plezier ze hadden beleefd tijdens een marathon, en daarna mochten ze kiezen tussen een reep chocolade en ontbijtgranen. De joggers die zich het meest hadden geamuseerd tijdens het lopen, kozen merendeels de ontbijtgranen. Die studie toont duidelijk aan dat je een gezondere voedselkeuze maakt als je plezier beleeft bij de lichaamsbeweging. (referentie: Marketing Letters, mei 2014, DOI: 10.1007/s11002-014-9301-6)