...

De federale en ook de Vlaamse overheid willen dat de patiënten digitale toegang krijgen tot hun medische gegevens. Het UZ Leuven wachtte niet op de overheid: patiënten van dit ziekenhuis kunnen voortaan vanop hun pc of met hun smartphone consultatieverslagen, onderzoeken, functiemetingen en labresultaten opvragen. Het systeem heet mynexuzhealth.De overheid mikt op een compleet overzicht, het UZ Leuven vooral op een interactief systeem dat de behandeling van de patiënt moet verbeteren, aldus Bart Van den Bosch - hoofd van informaticatoepassingen (CIO) van UZ Leuven. Met UZ Leuven gaan nog twee andere ziekenhuizen mee, die ook het Leuvense Klinische Werkstation gebruiken. In totaal doen een 20-tal Vlaamse ziekenhuizen een beroep op het systeem. "Ze gebruiken dezelfde software", licht professor Van den Bosch toe. "We kunnen het systeem bij hen ook 'aanzetten'." Volgens hem zullen de komende maanden nog andere ziekenhuizen volgen.Voor artsen zal het wennen zijn dat de patiënt voortaan kan meekijken in het medisch dossier, beaamt professor Johan Van Eldere, hoofdarts van het UZ Leuven. Maar ook voor patiënten wordt het een leerproces, benadrukt hij."Het is onbekend terrein. We zijn benieuwd hoe patiënten in ons land hierop zullen inpikken. We hebben wel gekeken naar de ervaring in het buitenland. Maar de cultuur in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is op dat vlak heel anders."We willen gaan naar een actievere participatie van de patiënt. Dat vraagt van hem ook een grotere inzet en volwassenheid: de patiënt zal zelf meer verantwoordelijkheid aan de dag moeten leggen. Ook op het vlak van privacy: ze moeten nu zelf niet elementen uit het dossier aan anderen doorgeven."Dat de patiënt meekijkt, zal misschien een impact hebben op hoe de arts zaken in het dossier verwoordt. "Ze zullen misschien wat bedachtzamer noteren. Het systeem zal waarschijnlijk heel wat impact hebben in domeinen waar we dat nu nog niet verwachten", aldus Van Eldere.