...

"Deze goedkeuring door de voltallige vergadering is een belangrijke stap op weg naar de herziening van een onjuiste Europese richtlijn voor deze van kracht wordt", aldus prof. Gabriel Kresin, oud-voorzitter van de Europese Vereniging voor radiologie (ESR). We merken op dat zonder deze afwijking de richtlijn het gebruik van MRI zou verbieden op gebieden zoals operaties op geleide van MRI, evenals bij kwetsbare patiënten en kinderen. Voor alle duidelijkheid, de Alliance for MRI is een coalitie van Europese parlementsleden, patiëntengroepen, vooraanstaande Europese onderzoekers en de medische wereld die samen ijveren om komaf te maken met de ernstige bedreiging voor het gebruik van MRI die de Europese wetgeving op gebied van gezondheid en veiligheid vormt.