...

EHEC, enterohemorragische Escherichia coli, eiste tot dusver al 30 doden, vooral in Duitsland, waar de bacterie evenwel op de terugweg lijkt. In eigen land is er tot nog toe geen enkele besmetting van een infectie met EHEC gemeld. Maar de Vlaamse overheid is waakzaam. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bundelde alle relevante wetenschappelijke informatie op een webpagina voor artsen. Incubatietijd "We willen u zeker niet overstelpen met nieuws", melden Dr. Ruud Mak en Dr. Dirk Wildemeersch van het Agenschap Zorg en Gezondheid in een brief aan de voorzitters van de huisartsenkringen. "Mochten u of de artsen van uw kring evenwel nood hebben aan professionele informatie, dan kunnen ze terecht op een aparte pagina die wij voorzien hebben op onze website." De internetpagina bevat alle actuele informatie over de stand van zaken in Vlaanderen aangevuld met een infofiche over: * de ziekte (pathogenese, incubatieperiode, ziekteverschijnselen, risicofactoren, immuniteit)* de microbiologie (verwekker, diagnostiek)* besmetting (dragers, besmettingsweg, risicosituaties, besmettelijke periode, besmettelijkheid, desinfectie) * verspreiding (risicogroepen, wereldwijde verspreiding, voorkomen in Vlaanderen)* behandeling* preventie * meldplicht"We willen het EHEC-verhaal helemaal niet opkloppen. Het is onze taak artsen correct te informeren", zegt woordvoerster Ria Vandenreyt (Agentschap Zorg en Gezondheid) aan Artsenkrant. Ze onderstreept dat er een meldplicht geldt voor EHEC. Sinds de webpagina op 1 juni openging, namen al 526 dokters (unieke bezoekers) er een kijkje. Ze kunnen er ook terecht voor wetenschappelijke artikels uit het Vlaams infectieziektenbulletin. "De reacties zijn positief, dokters apprecien duidelijke informatie van de overheid."