...

Emiritus-hoogleraar Wim Stevens wordt lid van de wetenschappelijke commissie van de FAVV. Een bekend allergoloog gaat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen adviseren.De Antwerpse hoogleraar bevestigt aan de redactie van Artsenkrant dat hij de belangen van de allergiepatiënt in dit adviesorgaan wil bepleiten. "Vandaag is er een 'zwarte lijst' van voedingsmiddelen die ernstige allergische reacties kunnen uitlokken. Bijvoorbeeld pinda of kreeft moeten op het etiket vermeld staan. Maar er zijn veel meer stoffen waar mensen allergisch kunnen voor zijn. De aanwezigheid ervan vermelden is niet verontrustend voor de bevolking, maar het is belangrijk voor allergiepatiënten.""Kenmerkend voor allergie is dat het niet dosisafhankelijk is," vertelt Stevens nog. "Zelfs zeer geringe hoeveelheden kunnen een ernstige reactie veroorzaken." De klassieke methoden die de voedingsindustrie gebruikt zijn vaak niet gevoelig genoeg om zeer geringe sporen nog te meten. En op het etiket alleen vermelden dat een product bereid is in een ruimte waar ook pinda verwerkt wordt, laat uiteindelijk de consument in het ongewisse. "Men moet de limietdoses van stoffen veel duidelijker vastleggen."Het KB dat de benoeming regelt werd door de ministerraad goedgekeurd, maar moet nog in het Staatsblad verschijnen.