...

Tijdens mijn opleiding heb ik me meermaals verbaasd over enkele markante cijfers, vertelt dr. Senne Gorris, laatstejaars assistent NKO in UZ Leuven. "Wist je dat ongeveer 30 procent van de bevolking wereldwijd met een of andere allergie kampt? Een percentage dat overigens blijft toenemen. Bovendien krijgt bijna de helft van deze groep bij de eerste consultatie een verkeerde diagnose." Qué? "Ja", knikt dokter Gorris. "Het verhaal van de patiënt is de belangrijkste houvast voor de arts. Maar soms is dat verhaal in eerste instantie onvolledig en vallen de puzzelstukjes - soms na lange tijd - pas in elkaar nadat besloten wordt om een allergietest te doen." Dokter Gorris is CEO van Hippo-Creates, een zevenkoppige start-up die een toestel heeft ontwikkeld dat volledig autonoom en uiterst accuraat een allergie- test kan afnemen. Senne Gorris: "De 'gouden standaard' om de diagnose van een allergie te stellen is een huidpriktest. Met een naaldje prikt men door een druppeltje van het allergeenextract door de opperhuid. Maar zo'n huidpriktekst is arbeidsintensief, en je moet 15 minuten wachten vooraleer je kan aflezen of het lichaam gereageerd heeft." "Tijd die artsen meestal niet hebben", vervolgt dokter Gorris. "Tijdens een van mijn assistentschappen, in een klein zieken- huis, drukte een collega me op het hart dat er nooit meer dan twee mensen in de wachtzaal NKO mochten zitten. Ik stond er alleen voor, zonder hulp van een verpleegkundige of audioloog. Als je wil dat het vooruit gaat, sprak de collega in kwestie, neem dan bij vermoedens van allergieën een bloedtest af in plaats van een huidpriktest." "De resultaten van een bloedtest zijn echter vaak minder accuraat dan bij een huidpriktest, maar op het moment zelf gaat er minder tijd verloren. De verpleeg- kundige neemt een bloedstaal dat wordt opgestuurd naar het labo en aan de patiënt wordt gevraagd om later terug te komen voor de bespreking van de resultaten. Na de eerste (allergie)consultatie komt hij met andere woorden van een kale reis terug. Ook de specialist moet het resultaat van de bloedtest afwachten. Dat is toch geen fijne gang van zaken?" Overigens, zowel bij een bloedtest als een huidpriktest kunnen menselijke fouten gebeuren. Al komt dit bij de manuele huidpriktest vaker voor omdat alle stappen manueel en op papier worden bijgehouden", merkt dokter Gorris op. "Zo heb ik het al meegemaakt dat een collega een verkeerd resultaat had afgelezen, met als gevolg dat de patiënt een tijd lang met een verkeerde diagnose rondliep - met de nodige impact op zijn levenskwaliteit." Senne Gorris: "Er moest toch een manier zijn om op een betrouwbare, efficiënte en consistente manier allergie te diagnosticeren? Ik legde mijn vrienden- ingenieurs de situatie voor - ik heb ook een achtergrond in ingenieurswetenschappen. Wat als we de huidpriktest konden automatiseren? De nodige brainstorm- en ontwikkelsessies later hadden we een werkend proof-of-concept klaar, dat meteen op veel bijval kon rekenen van collega-artsen. Algauw stapten UZ Leuven en AZ Jan Portaels mee in het verhaal. Na een open call in de lente van 2020 werden we met HippoCreates geselecteerd voor imec.istart, imec's business acceleratorprogramma - goed voor intensieve begeleiding en een investering van 50.000 euro." De CEO van HippoCreates legt uit hoe de Skin Prick Automated Test, kort-weg SPAT, werkt. "De patiënt legt zijn arm onder een uitsparing van de machine. Nadat de arts de aller- genen geselecteerd heeft, voert het toestel een volledige priktest uit binnen tien seconden. De prikkracht in de opperhuid is daarbij op elk moment gelijkmatig verdeeld wat maakt dat de test uitermate accuraat is. Ter vergelijking, een manuele huidpriktest neemt gemakkelijk zo'n 10 minuten in beslag. Bovendien vereist het prikken doorheen de druppels de nodige concentratie, ervaring en routine van de verpleegkundige of arts. Vaak wordt te hard geprikt, dan weer niet voldoende diep. Allergeendruppels moeten daarbij ook klein genoeg zijn, anders is er contaminatie, maar groot genoeg om ze met het blote oog te kunnen blijven zien." Terug naar de SPAT. Senne Gorris: "Na een kwartier plaatst de patiënt zijn arm een tweede keer onder het toestel. Op twee seconden tijd worden 35 foto's genomen die worden geanalyseerd met behulp van artificiële intelligentie. De arts ontvangt deze foto's meteen op zijn computer." "Uiteraard willen we de arts niet uitschakelen", benadrukt dokter Gorris. Het is nog steeds aan hem of haar om de resultaten te interpreteren in combinatie met de anamnese en zo tot een diagnose te komen." Na een eerste succesvolle financierings- ronde en subsidies van onder meer VLAIO en Smarthub Vlaams-Brabant in 2020, kon de start-up haar functionerende proof-of-concept omzetten in een prototype dat in september van dit jaar in samenwerking met de diensten NKO en allergologie van UZ Leuven klinisch gevalideerd zal worden. Bedoeling is om tegen juni 2022 een medisch toestel op de markt te brengen dat aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet.Dokter Gorris is optimistisch. "De SPAT vergroot het comfort voor arts en patiënt en verkleint de kans op menselijke fouten. We willen een nieuwe standaard creëren", klinkt het ambitieus. "En van de SPAT de go to-allergietest maken." Een bijkomend, niet onbelangrijk voordeel van de geautomatiseerde priktest, vult dr. Gorris aan: de kostprijs. "Een gewone huidpriktest kost, werkuren en materiaal meegerekend, zo'n 20 euro. Een SPAT-test kost 6 euro." Aan deze hoogtechnologische oplossing hangt (uiteraard) een prijskaartje vast. "Om de kostprijs terug te winnen, zijn zo'n 2.000 tests nodig", aldus dokter Gorris. Naast de SPAT liggen al enkele andere concrete concepten te "rijpen" bij HippoCreates. "De meeste situeren zich binnen de context van de bovenste luchtwegen, aangezien daar onze expertise ligt", licht dr. Gorris al een tipje van de sluier op. Als arts bij defensie weet hij als geen ander met welke medische oplossingen militairen gebaat zouden kunnen zijn. "Een grote organisatie als defensie komt er niet toe dit zelf te ontwikkelen omdat zij daarvoor niet over de juiste teams beschikken. De troef van HippoCreates is dat wij met onze mix van medische en ingenieurskennis kunnen vaststellen wat in de medische praktijk beter kan, en een idee kunnen transformeren naar een werkend concept."