...

Het advies komt er op vraag van een niet nader genoemde televisiezender. Botox wekt zoals bekend een verlamming op van de dwarsgestreepte spieren omdat de zenuwprikkel ter hoogte van de neuromusculaire overgang wordt geblokkeerd. Het vindt dan ook een dankbare toepassing in zogenaamde 'schoonheidsbehandelingen'. Maar van oorsprong hoort botulinetoxine thuis in de neurologie, dermatologie, urologie en oftalmologie. Geen 'schoonheidsspecialisten'Enkele contra-indicaties of ongewenste neveneffecten (met soms ernstige verwikkelingen) maken dat Botox in een medisch-professionele setting toegediend moet worden, door een arts. Daarmee worden allerhande andere beroepscategorie, vooral dan bij esthetische behandelingen, uitgesloten. Een arts mag geen reclame maken voor Botox als zijn praktijk in strijd is met de geneeskundige plichtenleer (hoofdstuk III, artikel 12 tot en met 17 van de Code).