...

Huisarts Filip Standaert uit Maldegem reageerde online op ons artikel over de datatransmissie bij zorgtrajecten. Huisartsen die de gegevens over hun zorgtrajectpatiënten niet hebben doorgegeven, lopen misschien gevaar dat ze de uitbetaalde forfaits moeten terugbetalen, zo schreven we. Maar dokter Standaert merkte dat artsen ook op een andere manier dat forfait kunnen verliezen.ContractEen patiënt met een zorgtrajectcontract verbindt zich ertoe minstens twee keer per jaar de huisarts te consulteren, en minstens één keer de specialist. Doet hij dat niet, dan leeft hij de voorwaarden van het contract niet na. Betekent dat dan ook dat de artsen geen recht meer hebben op het ereloon van 80 euro?Het overkwam dokter Standaert tweemaal: eind 2012 merkte hij dat hij het forfait voor twee zorgtrajecten niet had ontvangen. Navraag bij het ziekenfonds leerde hem dat de patiënten in 2011 hun specialist niet hadden geconsulteerd. Blijkbaar hadden ze wel een afspraak gemaakt met de specialist, maar zagen ze die uiteindelijk pas een tiental dagen na de einddatum volgens het zorgtraject.Voor het ziekenfonds telde dat niet meer mee. Dokter Standaert en de specialist in kwestie konden naar het forfait fluiten. Van één patiënt weet hij ondertussen dat die ook weer gewoon het remgeld moet betalen. Wil dat zeggen dat het zorgtrajectcontract is vervallen?'Stille' procedureWat dokter Standaert het meest ergert in de zaak, is de 'stille' procedure. Het ziekenfonds bracht hem, noch de specialist, noch (voor zover hij weet) de patiënt op de hoogte dat de voorwaarden van het zorgtrajectcontract waren verbroken, en dat de betaling niet doorging. Hij vraagt zich af hoe het nu verder loopt. Heeft de patiënt in 2013 een zorgtraject lopen? Heeft hij nog recht op educatie, gratis glucosestrips, enzovoort?Het Riziv zou het probleem bestuderen. Intussen geeft dokter Standaert zijn collega's via Artsenkrant alvast deze goede raad: hou de uitbetaling van de zorgtrajecthonoraria goed bij!