...

Mobile Health Belgium is een platform waarop overheidsadministraties (FOD Volksgezondheid, Riziv, het FAGG en het eHealth-platform) samenwerken met de federaties Agoria en beMedTech om gevalideerde gezondheidsapps te promoten.Would-be gebruikers van apps kunnen op de website van het platform op zoek gaan naar geschikte apps. Ontwikkelaars kunnen er hun apps aanbieden voor validatie.Validatie kan gebeuren op drie niveaus. Voor niveau 1 controleert het FAGG de CE-markering van de app. De app moet uiteraard ook voldoen aan de Europese eisen rond gegevensbescherming (de GDPR).Voor validatie op niveau 2 controleert een 'onafhankelijke instantie' de interoperabiliteit met de diensten van het eHealth-platorm, andere e-toepassingen en mobiele apps in de gezondheidszorg. Niveau 2 komt bovenop niveau 1.Om daarbovenop nog gevalideerd te worden op niveau 3 moet de app een gezondheidseconomische meerwaarde kunnen bewijzen. De app moet daarvoor gedetailleerde informatie aanleveren. Het Riziv onderzoekt dan of de app in aanmerking komt voor terugbetaling binnen een behandelingsplan.Momenteel vind je op de website alleen nog algemene informatie - naast presentaties van de 24 proefprojecten met m-health die tot de ontwikkeling van de validatiepiramide aanleiding gaven.Firma's zouden via de website hun apps kunnen aanbieden vanaf eind oktober.