...

Eerder dit jaar werd een KB gepubliceerd dat bepaalt welke artsen op de permanentielijst van de spoed kunnen gezet worden. Alleen deze artsen kunnen een anamnese en klinisch onderzoek aanrekenen wanneer ze de permanentie waarnemen.Het KB moest deze wetgeving meteen gender-neutraal maken door het woord geneesheer overal te vervangen door arts.Waar het evenwel artsen betrof die een 'brevet acute geneeskunde' bezitten, maakte het KB er overal huisartsen met een BAG van. Daardoor kunnen de nomenclatuurnummers voor BAG-artsen van zodra het KB van kracht wordt, dan ook alleen maar nog door de huisartsen met een dergelijk brevet gebruikt worden.Ook in de Franse tekst werd blijkbaar médecin généraliste gezet in plaats van gewoon médecin. De fout werd opgemerkt door dokter Robert Rutsaert van Kartel/ASGB - die meteen een brief schreef naar Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. De NCAZ van 17 april keurde het ontwerp van een nieuw KB goed, dat de fout moet rechtzetten.Daarbij werd gevraagd aan de Beleidscel om een verkorte procedure te gebruiken voor de publicatie van dat laatste KB. De klok tikt.